Zarządzenie Nr 473/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2022 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną w Gminie Nieporęt, pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w postaci ogniska profilaktyczno – wychowawczego na rzecz dzieci i młodzieży w miejscowości Zegrze Południowe”.