Zarządzenie Nr 474/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2022 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Nieporęt w zakresie działań dla osób w wieku emerytalnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, jako działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, pod nazwą: „Wspieranie, aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi jako działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, służące profilaktyce uzależnień“.