Zarządzenie Nr 490/2023Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 października 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie: 1 ) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; 2) przyjęcia gminnego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.