Zarządzenie nr 72/2024Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2024r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy w 2024 roku.