Zarządzenie Nr 89/2024Wójta Gminy Nieporęt z dnia 01 marca 2024 r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy w 2024 roku