Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 marca 2023 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2023 roku.