Zawiadomienie o zebraniu wiejskim dla mieszkańców Rembelszczyzny