Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji,  w dniu  30 grudnia 2022 r. (piątek), godz. 8.00,  w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  30 grudnia 2022 r. (piątek), godz. 8.00,  w trybie zdalnym, z proponowanym porządkiem obrad:  

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

Projekt uchwały dostępny w Portalu

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/d25966b2-138a-4