Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIV Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. (piątek), godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacje Wójta z prac pomiędzy sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2025 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2024 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszania przez projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Akacjowej i ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Akacjowej i ulicy Bagiennej, w gminie Nieporęt.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.         

Link do eSesji.   https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/53d202e0-9e25-4