Zawiadomienie o zwołaniu LXXXVII Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 12.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463 i 1688) zawiadamiam o zwołaniu LXXXVII Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek),godz. 12.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.  
  3. Sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji z działalności w latach  2018-2024.
  4. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji z działalności w latach 2018-2024.
  5. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji z działalności w latach 2018-2024.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji z działalności w latach 2018-2024.
  7. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji z działalności w latach 2018-2024.
  8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z działalności Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji w latach 2018-2024.
  9. Podsumowanie VIII kadencji 2018-2024.
  10. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

https://nieporet.esesja.pl/