Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego- dot. postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 64+407m w m. Stanisławów Pierwszy gm.Nieporęt”, pow.legionowski, woj.mazowieckie.