Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 180/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe”

Droga krajowa nr 61 – jest decyzja Wojewody Mazowieckiego o rozbudowie