Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Nieporęt IX kadencji

                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam o zwołaniu II sesji Rady Gminy Nieporęt IX kadencji, która odbędzie się  w dniu   16 maja 2024 r. (czwartek), godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej /Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  powołania stałych komisji Rady Gminy Nieporęt IX kadencji 2024 – 2029, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Rady Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieporęt.  
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.         

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt

Piotr Pietrucha

Projekty uchwał:

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/d8cc7715-dcb7-4