Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin mija 30 czerwca 2022 r.

Zostały już tylko 22 dni na złożenie deklaracji do CEEB! Drodzy mieszkańcy przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy budynek zarówno mieszkalny jak i niemieszkalny, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację. Dla źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku termin ten upływa 30 czerwca 2022 roku! Według rankingu w naszej gminie z tego obowiązku wywiązało się dotychczas zaledwie 1736 gospodarstw domowych, co stanowi jedynie 23%! Nie zwlekajmy, bo za niezłożenie deklaracji grożą grzywny. Więcej informacji na temat deklaracji CEEB znajdziecie na: https://www.nieporet.pl/…/centralna-ewidencja…/41486/

Plakat informujący o CEEB