Złożenie kwiatów z okazji Święta Konstytucji 3-go maja