15 marca 2016 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości

Urząd Gminy Nieporęt przypomina, że z dniem 15.03.2016 r. upływa termin płatność I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
W przypadku niedoręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na co najmniej 14 dni przed terminem płatności I raty podatku, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.