Debata „Razem Bezpieczniej”

W poniedziałek, 26 września dla mieszkańców Nieporętu zorganizowane będzie spotkanie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Wezmą w nim udział przedstawiciele Policji władz samorządowych i Straży Gminnej. Debata odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 17:00.

Spotkania te mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ale także pozwalają na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach i wspólne wypracowanie metod ich eliminowania. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz policyjnego programu zapobiegania przestępczości.