Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny na 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny na 2017 r.