Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nieporęt na lata 2016 – 2025

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nieporęt na lata 2016 – 2025