Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

pm10 pm2,5