Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi (…)

Zarządzenie Nr 312/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.