Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt w sprawie ustalenie na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt w sprawie ustalenie na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt