LVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000)  zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji,  która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018-2026.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 Gminy Nieporęt.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał