Zapłać III ratę podatku

Informujemy, że 17 września  upływa termin płatność III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za 2018 rok oraz II rata podatku od środków transportowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej.