Obowiązujące taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt na okres 3 lat.

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt na okres 3 lat.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę znajduje się poniżej.

decyzja taryfy

W dniu 11 września 2018 r. Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę Nr LXI/58/2018 w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, która znajduje się poniżej.

 uchwała.dopłaty

Wysokość cen i stawek opłat

dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

z uwzględnieniem uchwały Nr LXI/58/2018 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 11 września 2018 r.

w okresie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  • Cena za 1 m3 wody wynosi 3,08 zł netto/ 3,33 zł brutto
  • Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,31 zł netto/ 5,73 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) wynosi 4,01 zł netto/ 4,33 zł brutto