Upłynął termin płatności podatków

UWAGA!
Przypominamy, że 17 września upłynął termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej .