Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny w latach 2019 -2020 w Gminie Nieporęt

1 2 3 4 5