Informacja uzupełniająca do wznowionego odbioru odpadów komunalnych

Dnia 9 stycznia został wznowiony odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem.
Odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) zaplanowany wcześniej w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 8 stycznia zostanie zrealizowany w terminach wskazanych w poniższym harmonogramie.
Odbiór odpadów segregowanych w:
• Rejonie I za 5 stycznia odbędzie się 12 stycznia,
• Rejonie II za 3 stycznia odbędzie się 30 stycznia,
• Rejonie III za 8 stycznia odbędzie się 12 stycznia,
• Rejonie XIII za 2 stycznia odbędzie się 29 stycznia,
• Rejonie XIV za 4 stycznia odbędzie się 31 stycznia.
Odpady segregowane z Rejonu X zgodnie z poniższym harmonogramem powinny być odebrane 9 stycznia. Jeżeli odpady nie zostały odebrane w tym dniu, prosimy o zgłoszenie telefoniczne do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel. (22) 767 04 48 lub (22) 767 04 47.
Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w odbiorze odpadów.
1(nowa)2 3 4 5 6