Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 07 stycznia 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego

 

 

 

 

 

zarz.4.-01 zarz.4.-02 zarz.4.-03 zarz.4.-04 zarz.4.-05 zarz.4.-06 zarz.4.-07 zarz.4.-08

zarz.4.-09 zarz.4.-10 zarz.4.-11 zarz.4.-12 zarz.4.-13 zarz.4.-14 zarz.4.-15 zarz.4.-16

zarz.4.-17 zarz.4.-18