Informacja o nowych stawkach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Informuje się, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze. Obowiązuje też nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego wzrósł z 86 złotych za 1 ha do 100 złotych. Dodatkowo hodowcy bydła będą mogli ubiegać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nieporęt wraz z fakturami VAT (lub  ich  kopiami) stanowiącymi  dowód  zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

Hodowcy bydła, którzy chcą uzyskać dopłatę do zwrotu podatku akcyzowego w związku z chowem bydła, będą musieli we wniosku podać średnią roczną liczbę bydła które posiadali w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy oraz powinni załączyć dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła wskazaną we wniosku. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego wydawany jest przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego.

 

O zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze nie będą mogli ubiegać się rolnicy zajmujący się chowem świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.


Nowy wzór  wniosku  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  został  ogłoszony  w  drodze  rozporządzenia  Ministra Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  20  grudnia  2018  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Wzór_wniosku_akcyza_2019