Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

00000001 00000001

00000002