Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

1a 2a

1 2