Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

1xero_13675720190326100343-1 1xero_13675720190326100343-2 1xero_13675720190326100343-3 1xero_13675720190326100343-4 1xero_13675720190326100343-5 1xero_13675720190326100343-6