Stop dla nielegalnego poboru wody

STOP dla nielegalnego poboru wody Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowuje Gminny Zakład Komunalny  w Nieporęcie w wyniku nielegalnego poboru wody, zmuszają do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia tego negatywnego zjawiska. W związku z ograniczeniem strat w wyprodukowanej wodzie na terenie gminy, GZK w Nieporęcie przystępuje do akcji „STOP dla nielegalnego poboru wody”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających  z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości  i ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach.  Faktem jest, że im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody, ponieważ kalkulacja stawki opłat musi uwzględniać straty w sieci. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążeni za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad. UWAGA! Jeśli dobrowolnie zgłosisz się do GZK w Nieporęcie, aby dopełnić formalności i podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z ujawnieniem lub potwierdzeniem nielegalnego przyłącza.  Do końca lipca 2019 r. GZK w Nieporęcie wprowadza ABOLICJĘ! Po zakończeniu terminu abolicji, jeżeli pracownicy GZK w Nieporęcie czy specjalistyczna firma zewnętrzna wykryje nielegalny pobór wody, GZK w Nieporęcie zastosuje procedury określone w niżej wymienionej ustawie. Zjawisko nielegalnego poboru wody, zgodnie z 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest: – wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 5 000 zł za bezumowny pobór wody. Za nielegalne korzystanie z usług wodociągowych rozumiemy m.in.: •	pobór wody bez zawarcia umowy,  •	pobór wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. Państwa zaangażowanie dla wspólnej sprawy może przynieść wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszej gminy, dlatego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie informacji  o bezumownym poborze wody. Informacje można przekazywać: telefonicznie pod nr (22) 774 87 89, drogą elektroniczną (e-mail: gzk.sekretariat@nieporet.pl) lub bezpośrednio w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Nieporęcie, ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt. Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację nielegalnego poboru wody. Dyrektor GZK w Nieporęcie Marta Turska