Orzeczenie Nr 11/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kapieli

orzeczenie