XVIII sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023, 19 grudnia 2019 r. (czwartek)

XVIII sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023, 19 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020-2030 oraz Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Nieporęt, w tym

a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030,

b)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

c)odczytanie opinii Komisji stałych,

d)odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,

e)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

f)odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

g)dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

h)przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030,

i)przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Nieporęt.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik