Afrykański pomór świń – najważniejsza jest PROFILAKTYKA!

Przypominamy o realnym zagrożeniu jakie stwarza afrykański pomór świń (ASF) i o konieczności bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad ochrony gospodarstw i hodowli trzody.

 

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba ta nie zagraża ich zdrowiu i życiu, ale mogą przenosić wirus i rozprzestrzeniać chorobę.  Najczęstszą przyczyną zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi, zakażone pasze, woda, wyposażenie i skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

Jakie są podstawowe zasady ochrony hodowli przed wirusem?

– zabezpieczenie chlewni, świń, ściółki oraz paszy przed dostępem dzików,

– wyłożenie mat nasączonych płynem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,

– przestrzeganie zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi,

– stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych – dbanie o czystość, odkażanie sprzętu, używanie osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt,

– niewpuszczanie osób postronnych na teren gospodarstwa (aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa),

– zgłaszanie każdego podejrzenia choroby świń lekarzowi weterynarii.