Akcja informacyjna „Telefon Bezpieczeństwa”

Głównym celem „Telefonu Bezpieczeństwa” jest poprawa bezpieczeństwa turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, poprzez zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych, takich jak kłopoty ze zdrowiem, zaginięcie dokumentów, kradzieże itp.

„Telefon Bezpieczeństwa” został włączony dosystemu bezpieczeństwa uruchomionego na czas trwania UEFA EURO 2012.

Turyści moga skorzystać z bezpłatnej infolinii 800 200 300 dla telefonów stacjonarnych, a takze z płatnego (wg cenników operatorów sieci) numeru telefonu komórkowego: +48 608 599 999.

Infolinia „Telefon Bezpieczeństwa” od 1 czerwca do 3 lipca funkcjonuje całodobowo i obsługiwana jest w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim.

Po zakończeniu Mistrzostw zostanie przywrócony standardowy tryb funkcjonowania infolinii. Od 4 lipca do 30 września operatorzy dyżurować będą w godzinach od 10.00 do 22.00 udzielajac inforamcji w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki