Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym