Zarządzenie nr 225/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie Konkursu ofert na realizację w 2019 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017-2019”

skan00092020190729125420-01 skan00092020190729125420-02 skan00092020190729125420-03 skan00092020190729125420-04 skan00092020190729125420-05 skan00092020190729125420-06 skan00092020190729125420-07 skan00092020190729125420-08

Załącznik nr 2 do zarządzenia