Barszcze kaukaskie – zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt

W ślad za Wojewodą Mazowieckim, informujemy że barszcze kazukaskie (w łącznym rozumieniu barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego) zaliczane do zadomowionych gatunków inwazyjnych stanowią istotne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt a także dla roślinności rodzimej. Kontakt z sokiem tych roślin, przy dostępie światła słonecznego, skutkuje silnymi poparzeniami skóry. Objawy obrażeń mogą pojawić się w ciągu 24-48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami (np. przebywając w sąsiedztwie rośliny i będąc poddanym ekspozycji substancji toksycznych zawartych w powietrzu). Najwyższe stężenia związków toksycznych kaukaskie barszcze osiągają latem.

Obecnie stwierdza się szybki wzrost liczby stanowisk tych niebezpiecznych roślin. Według danych ekspertów ze strony internetowej www.barszcz.edu.pl na terenie województwa mazowieckiego do 2016 r. znajdowało się 50 potwierdzonych stanowisk kauakaskich barszczy oraz 135 niezależnych zgłoszeń, które nie zostały zweryfikowane w terenie.

Prawidłowe rozpoznanie barszczy kaukaskich nie jest łatwe. Osoby, które nigdy nie widziały kaukaskich barszczy często mylą je z innymi roślinami o dużych liściach – łopianem lub rodzimym barszczem zwyczajnym. Kaukaskie barszcze to największe rośliny zielne na świecie. Zazwyczaj osiągają wysokość ok. 3 m, jednak potrafią dorastać do 4-5 m, a nawet i więcej. W pierwszym roku wyrastają jedynie rozłożyste rozety liściowe, w kolejnych latach rośliny wykształcają długie pędy kwiatowe. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z ekspertami ze strony interentowej www.barszcz.edu.pl opracował ulotkę informacyjną w zakresie prawidłowego rozpoznawania barszczu Sosnowskiego pn. Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego (w załączeniu).

Dotychczas nie stwierdzono występowania na terenie gminy Nieporęt barszczy kaukaskich. Niemniej jednak jeśli ktokolwiek z mieszkańców zidentyfikuje te toksyczne rośliny powinien zrobić zdjęcie, zanotować miejsce (ewentualnie współrzędne) i zgłosić te dane do Straży Gminnej (tel. 22 774 87 91) lub do Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nieporęt (tel. 22 767 04 10).

Dodatktowe informacje na temat barszczu Sosnowskiego, m.in. toksycznych właściwości oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach można znaleźć w ulotce informacyjnej opracowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny (w załączeniu).

Ulotka GIS

Ulotka WIOŚ