Ćwiczenia „IZOTOP-16”

Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany

 

Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny ciągły

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu w dniu 24 marca 2016 r. w godzinach 10.00 – 11.00 na terenie Gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny. Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych w załączeniu.

Głośna próba syren alarmowych odbywa się w związku z realizacją treningu zgrywającego SWS pk. „IZOTOP-16” mającego na celu praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach pomiędzy układem pozamilitarnym – Gminą Nieporęt a Siłami Zbrojnymi MON – 9 BWD DG Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

sygnaly alarmowe1

sygnaly alarmowe2