Część budynku komunalnego na Osiedlu Wojskowym Nr 13 w Zegrzu Południowym przeznaczona do najmu

Wójt Gminy Nieporęt, przeznacza do najmu część budynku komunalnego na Osiedlu Wojskowym Nr 13 w Zegrzu Południowym, znajdującego się na dz. ew. nr 126/30, obejmującego parter budynku o powierzchni ok. 147 m2– składającego się z pomieszczeń: poczekalni, gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, trzech pomieszczeń WC, hallu, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia socjalnego, punktu aptecznego, korytarza, archiwum, pokoju przejściowego, magazynu, pokoju socjalnego apteki, kotłowni – stan techniczny pomieszczeń – bardzo dobry – kompleksowa modernizacja.

Lokal przeznaczony jest do prowadzenia usług medycznych finansowanych przez NFZ oraz punktu aptecznego. Dopuszcza się oprócz świadczeń finansowanych przez NFZ prowadzenie dodatkowych usług medycznych finansowanych przez inne podmioty oraz prowadzenie punktu aptecznego.

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu najmu za cały przedmiot najmu, ustalona jest na kwotę 500 zł. (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie, w tym podatek VAT 23%.