Dyżury Caritas przy Parafii w Stanisławowie Pierwszym

Caritas przy Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym pełni dyżury
w każdą niedzielę w godz. 10.00 – 11.00 w Domu Parafialnym.

Zapraszamy potrzebujących oraz chętnych do współpracy