Głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu w dniu 23 marca 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny.

Głośna próba syren alarmowych odbywa się w związku z realizacją treningu zgrywającego SWS pk. „IZOTOP-17” mającego na celu praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach pomiędzy układem pozamilitarnym – Gminą Nieporęt a Siłami Zbrojnymi RP – 9 BWD DG RSZ w Białobrzegach.

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych znajduje się w zakładce Sygnały alarmowe i ostrzegawcze