Głośna próba syren alarmowych

Informujemy, że w związku z przeprowadzeniem treningu systemu wykrywania i alarmowania,  w ramach ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I, w dniu 6 czerwca 2017 w godz. 9.00 do 13.00, przeprowadzona zostanie głośna próba syren na terenie województwa mazowieckiego z udziałem gminy Nieporęt.

Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut
Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt –  http://www.nieporet.pl/bezpieczenstwo/sygnaly-alarmowe-i-ostrzegawcze/#bezpAlarm