Gmina obniżyła cenę wywoławczą o 100 000 zł za atrakcyjną nieruchomość położoną w Izabelinie.

KUP  DZIAŁKĘ

Wielka atrakcja – tylko teraz, tylko w tym roku! 

Gmina obniżyła cenę wywoławczą o 100 000 zł i  przeznaczyła do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość położoną w Izabelinie.

 Nieruchomość położona jest w Izabelinie gmina Nieporęt, przy ul. Szkolnej. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta w części drzewami akacji. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pawilonu handlowego – sklepu spożywczego, który znajduje się u zbiegu ulic Szkolnej i Granicznej. Zarówno ul. Graniczna jak i Szkolna są głównymi ulicami w miejscowości, posiadają nawierzchnię asfaltową i chodniki z kostki betonowej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia ulica Szkolna. Po drugiej stronie ul. Szkolnej naprzeciwko sprzedawanej nieruchomości znajduje się szkoła podstawowa, oraz przedszkole terapeutyczne a w niedalekiej odległości przystanek autobusowy. Autobusy komunikacji publicznej (ZTM) kursują ul. Jana Kazimierza położoną w odległości ok. 1,5 km.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – w utwardzonej ulicy Szkolnej występuje uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, gaz, energia i telefon.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu w planie 7MN/U.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz.11.00 w pok. nr 23 w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – II p., adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Cenę wywoławczą nieruchomości oraz wadium  ustala się w wysokości:

Cena wywoławcza brutto: 155 000 zł w tym 23% VAT

Wysokość wadium: 20 000 zł

Wadium w wysokości  podanej powyżej, należy wnieść w formie pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości ( działki ), której dotyczy – przelew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 października 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie internetowej  Gminy Nieporęt oraz w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur