Godziny otwarcie kompleksu boisk Orlik w Józefowie w dniach 19 i 20 maja 2012 roku

I N F O R M A C J A
kompleks boisk ORLIK

– w dniu 19 maja (sobota) 2012 roku będzie
dostępny w godzinach 13.00 – 20.00,

– w dniu 20 maja (niedziela) 2012 roku będzie
dostępny w godzinach 16.00 – 20.00.