Informacja-budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza