Informacja dla beneficjentów projektu – „CYFROWE OKNO NA e-ŚWIAT”

Informujemy uczestników projektu „CYFROWE OKNO NA eŚWIAT – elnclusion w gminie Nieporęt”, że czas trwania obowiązującej umowy użyczenia zostaje przedłużony do dnia 3 sierpnia 2021 roku. Aneks do umowy, w zakresie zmiany par. 5 ust 1 (dotyczącego terminu trwania umowy), dostarczony zostanie do Państwa w najbliższym okresie.

W związku z tym, do dnia 3 sierpnia 2021 roku, gmina Nieporęt nadal zapewniać będzie bezpłatnie uczestnikom projektu sygnał internetowy.

Nie ma konieczności zawierania indywidualnych umów z operatorem na dostęp do internetu.